Galego

TRIBUNAL PERMANENTE DOS POBOS CONTRA A GUERRA IMPERIALISTA E A OTAN

Convocatoria ás Segundas Sesións

Madrid, 18 e 19 de xuño de 2016

Convocamos a todas as organizacións sociais, colectivos e persoas que desexen participar na elaboración dun pronunciamiento contra a guerra imperialista e en prol dunha cultura antibelicista dende diferentes ámbitos e puntos de vista, para que colaboren no desenvolvemento do Tribunal Permanente dos Pobos Contra a Guerra Imperialista e a OTAN.

O Tribunal celebrará as súas Segundas Sesións en *Madrid, os días 18 e 19 de xuño de 2016. O traballo ordenarase ao redor de cinco Mesas, centradas nos seguintes escenarios políticos e sociais:

Palestina / Oriente Próximo

Venezuela / *América *Latina

Ucrania / Este de Europa

Sáhara Occidental

Vítimas e refuxiados

As conclusións destas mesas serán presentadas en sesión plenaria, na que se presentará a Segunda Resolución Xeral.

Os detalles sobre os obxectivos e as formas de participación descríbense a continuación.


Antecedentes:

O Tribunal Permanente dos Pobos Contra a Guerra Imperialista e a OTAN (TPPCGIO) constituíuse en Madrid o día 8 de novembro de 2015, tras tres sesións de traballo que convocaron a máis de 80 asistentes vidos de toda a xeografía española e dalgúns estranxeiros.

As Sesións Constitutivas, que tomaran como punto de partida as movilizacións de protesta contra as manobras da OTAN que se estaban executando en territorio español, debateron achegas de catro eixos temáticos: «A guerra e os medios», «Guerras de baixa intensidade e golpes de estado», «A OTAN» e «Refuxiados».

Como resultado dos traballos, o TPPCGIO emitiu unha Resolución Xeral e, ademais, outra por cada eixe temático sobre o que se traballou.

Na Resolución Xeral condeábase aos principais axentes da intervención imperialista e, en particular, á OTAN, os seus estados aliados e ás súas máximas xerarquías, ademais dos principais responsables da extensión da guerra imperial por todo o planeta dende os ámbitos políticos, económicos e mediáticos e a impunidade na que se moven. Ademais, facíase un chamamento aos movementos e as organizacións sociais para que secunden estas condenas e mobilícense en prol do cumprimento das esixencias aquí expostas».

Para dar continuidade ao traballo emprendido, en xaneiro deste ano decidiuse convocar unhas Segundas Sesións no mes de xuño; a tal fin, constituíronse cinco Grupos de Traballo, centrados nos seguintes ámbitos:

Guerra e medios de comunicación

Economía e guerra

A guerra e as leis

Injerencias e impunidade

Vítimas e resistencias

Estes Grupos de Traballo orientaron a súa tarefa a describir como se expresa a agresión imperialista en cinco «escenarios de guerra»: catro deles céntranse noutras tantas rexións «quentes», en tanto que a última refírese ao escenario das vítimas e os refuxiados, como unha consecuencia planetaria da guerra e que non admite a súa fragmentación por rexións.

Que pretendemos:

O actual panorama de conflito bélico esténdese sen cesar por moi diferentes ámbitos xeográficos como un instrumento dos grandes poderes económicos e financeiros, inmersos nunha gran crise sistémica do capitalismo e que precisan de acrecentar a súa taxa de ganancia a través da acción imperial de control e desposesión.

As potencias imperialistas, agrupadas ao redor da súa alianza militar, a OTAN, non están dispostas a negociar os seus intereses con actores alleos e manifestan cada día con máis violencia a súa vontade de imposición da súa propia concepción do mundo.

Sen o contrapeso que representaba a antiga Unión Soviética, esta fuxida cara adiante tradúcese en hostigamiento, acoso e asaltos criminais sen medida a todos os pobos que posúen un proxecto de vida propio, utilizando os máis diferentes medios de coacción, propios ou dos seus aliados interpostos.

Ao mesmo tempo, nas metrópolis, a crise castiga con especial virulencia á poboación inmigrante que, si en tempos resultou un eficaz instrumento como man de obra para multiplicar as ganancias das súas empresas, foi hoxe abandonada á súa sorte nun ambiente de marxinación e xenofobia crecentes e resulta un extraordinario caldo de cultivo para a intoxicación sectaria.

É neste contexto no que aparecen as manifestacións máis extremas de resposta violenta, hábilmente manipuladas polos patrocinadores da guerra imperial para propagar o medo e o sometemento das súas propias poboacións.

Sensación de medo que se realimenta ante a pantasma da inmigración masiva daqueles a quen non queda outra saída que fuxir da violencia e a miseria xeradas por occidente.

Medo ao que contribúen con entusiasmo gobernos e facedores de opinión para xustificar o máis severo recorte nos dereitos e liberdades democráticas que se coñece, nun estado de excepción crecente que exhibe xa características de arbitrariedade propias do fascismo, mentres crecen sen cesar os movementos de extrema dereita en toda Europa.

Nestas circunstancias, o TPPCGIO considera inaplazable poñer en evidencia as conexións que existen entre a dinámica de subsistencia do propio sistema capitalista na súa fuxida cara a adiante e as súas consecuencias máis palpables na percepción común: o terrorismo, as migracións masivas, a destrución e o caos xeralizados.

Pretendemos poñer en evidencia que todo iso non aparece da nada e como consecuencia da incapacidade dos pobos periféricos para autoxestionarse: é o resultado da lóxica dun sistema autodestrutivo e da acción premeditada dende os centros do poder imperial para o seu sostemento, a cuxos principais axentes habemos identificar, denunciar e condear como responsables de tanto crime e destrución.

O mero coñecemento dos feitos cando son presentados como inconexos non permite visualizar a auténtica dimensión da guerra imperialista. Así pois, pretendemos contribuír á formación da conciencia das persoas, aportando os elementos que permitan superar a mera repetición de consignas ou lugares comúns e colaborando na elaboración dun discurso alternativo ao do poder.

Convocatoria:

Convocamos a todas as organizacións sociais, colectivos e persoas que desexen participar na elaboración dun pronunciamiento contra a guerra imperialista e en prol dunha cultura antibelicista dende diferentes ámbitos e puntos de vista, para que colaboren no desenvolvemento do Tribunal Permanente dos Pobos Contra a Guerra Imperialista e a OTAN.

O Tribunal celebrará as súas Segundas Sesións en Madrid, os días 18 e 19 de xuño de 2016.

Bases da convocatoria:

1.- Obxectivos

O Tribunal Permanente contra a Guerra imperialista e a OTAN pretende ser un observatorio da guerra, das súas causas, consecuencias e responsables. Así mesmo, será unha canle para a creación dun arquivo da memoria e da resistencia dos pobos contra a barbarie da guerra.

Entendendo que a guerra non é só a intervención armada senón o sometemento pola forza que ten lugar a través da economía e a política, lesionando o dereito ao exercicio da soberanía dos pobos, o Tribunal pretende conformar e divulgar unha condea social e política da situación creada polas intervencións imperiales.

Os seus obxectivos concretos son:

Aglutinar na maior medida posible a persoas de organizacións sociais, políticas e sindicais, e a movementos sociais, na condena da guerra e os seus instrumentos.

Documentar e contribuír á promoción de accións legais que poidan emprenderse para acabar coa impunidade dos responsables da guerra.

Contribuír ao desenvolvemento dunha conciencia social antibelicista.

Mostrar que a guerra, como outros grandes temas que determinan as nosas vidas, queda fóra do debate e a decisión dos pobos.

Alertar sobre a constante escalada belicista, o aumento das guerras e as súas vítimas, da crueldade e o sufrimento das persoas máis vulnerables.

Establecer un discurso alternativo ao oficial sobor das auténticas responsabilidades de occidente no terrorismo fundamentalista yihadista e na crise dos refuxiados.

Contribuír á movilización dos pobos contra as guerras imperialistas e as súas consecuencias.

2.- A quen convocamos:

A todas as persoas, organizacións sociais e colectivos que desexen participar na elaboración dun pronunciamiento contra a guerra e en prol dunha cultura antibelicista dende diferentes ámbitos e puntos de vista.

A todos aqueles que desexen ser testemuñas e dar testemuño dos crimes da guerra.

3.- Inscripción e formas de participación:

O Tribunal está traballando xa segundo os seguintes escenarios políticos e sociais de guerra:

o Palestina/Oriente Próximo

o Venezuela/Américalatina

o Ucrania/Europa do Leste

o Sáhara Occidental

o Vítimas e refuxiados

Esta mesma distribución dará orixe ás Mesas de Traballo en que se realizarán as sesións de xuño.

Invítase ás persoas interesadas a incorporarse ao traballo previo destas mesas, cuxas dinámicas propias conducirán ás discusións das sesións de xuño.

Poderase participar, tanto nas sesións como no traballo previo, de forma presencial, por videoconferencia ou mediante comunicacións escritas ou en audio.

As organizacións e persoas interesadas deberán poñerse en contacto coa Secretaría Permanente do Tribunal a través do correo electrónico que se indica, desde onde se lles poñerá en contacto coa persoa que coordina a Mesa do seu interese: tribunalcontralaguerra@gmail.com

Se algunha persoa ten interese en aportar algunha información relevante sen necesidade de poñerse en contacto previo co Tribunal ou os coordinadores de Mesa, no portal web dispón dunhas instrucións para facilitarnos o traballo: https://forocontralaguerra.org/portal-del-tppcgio/segundas-sesiones/instruciones-para-la-rendicion-de-la-documentacion/

O prazo para o envío de contribucións ás Mesas finaliza o 5 de xuño, para dar tempo á organización de todos os materiais con anterioridade á celebración das sesións.

As persoas que aporten contribucións efectivas aos traballos formarán parte do Consello Asesor do Tribunal e así serán recoñecidos.

O Tribunal preveu ademais outras formas de colaborar, coa constitución dun Grupo de Apoio, ao que se invita a unirse a todas aquelas persoas que, sen capacidade ou vontade de aportar materiais ou de asistir ás sesións, desexan deixar constancia da súa consideración á importancia do mesmo.

Toda a información relativa a estas segundas sesións e o seu traballo previo publicarase no Portal do Foro contra a Guerra imperialista e a OTAN, Segundas Sesións do TPPCGIO: https://forocontralaguerra.org/portal-del-tppcgio/segundas-sesións/

No sitio web do Tribunal existe un formulario de inscripción no que se encarece a todas aquelas persoas con intención de asistir ás sesións que se rexistren antes do 16 de xuño: http://wp.me/P6uBDM-2I7

4.- Desenvolvemento das sesións do Tribunal os días 18 e 19 de xuño.

Cada Mesa terá unha persoas *coordinadora, encargada de distribuír a información e establecer contacto cos membros do seu grupo. Nomearase un Relator por Mesa que haberá de resumir o exposto e debatido na súa Mesa ante a sesión Plenaria.

sábado día 18 pola mañá sesionarán as Mesas por separado, tendo en conta todas as achegas recibidas con anterioridade.

A primeira hora da tarde, os compoñentes de cada Mesa debaterán sobre o discutido durante a mañá e prepararán o informe sumario a ser presentado polo seu Relator ao Plenario, coas súas conclusións en forma de diagnóstico e unha proposta de Resolución particular.

Na segunda metade da tarde celebrarase un Plenario para posta en común de todo o elaborado polas Mesas. Os Relatores das Mesas informarán dos seus resultados e debaterase sobre os elementos a incorporar á Resolución Final.

Existirá un Comité de Redacción da Resolución que, a partir dos elementos discutidos no primeiro Plenario, preparará unha proposta de Resolución Final.

Na mañá do domingo 19 celebrarase outro Plenario no que o Comité de Redacción presentará a súa Proposta de Resolución para discusión.

Seguirá un espazo de participación de invitados no que se trata de que as vítimas da guerra imperialista presten o seu testemuño.

Finalmente, a última hora da mañá do domingo 19 celebrarase o terceiro Plenario, no que se aprobará a Resolución Final. Este último documento constituirá a a Segunda Declaración do Tribunal Permanente dos Pobos contra a Guerra Imperialista e a OTAN.

Os detalles de lugar de celebración e horarios concretos serán debidamente anunciados no Portal do Tribunal.

Toda a documentación que conteña información relevante sobre a guerra, así como os documentos aportados e xerados durante a celebración das sesións do Tribunal, será un fondo documental dispoñible para o seu uso libre no blog do Foro Contra a Guerra imperialista e a OTAN (https://forocontralaguerra.wordpress.com/).

En Madrid, a 7 de maio de 2016,

O Grupo Promotor do Tribunal

(pdf)

A %d blogueros les gusta esto: