Catalá

TRIBUNAL PERMANENT DELS POBLES CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA I LA OTAN

Convocatòria a las Segones Sessions

Madrid, 18 i 19 de juny de 2016

Convoquem a totes les organitzacions socials, col·lectives i persones que desitgin participar en l’elaboració d’un pronunciament contra la guerra imperialista i a favor d’una cultura antibel·licista des de diferents àmbits i punts de vista, per a que col·laborin amb el desenvolupament del Tribunal Permanent dels Pobles Contra la Guerra Imperialista i la OTAN.

El Tribunal celebrarà les seves Segones Seccions a Madrid, els dies 18 i 19 de juny de 2016. El treball s’ordenarà al voltant de cinc Meses, centrades en los següents escenaris polítics i socials:

  • Palestina / Orient Pròxim

  • Veneçuela / América Llatina

  • Ucraïna / Este d’Europa

  • Sàhara Occidental

  • Víctimes i refugiats

Les conclusions d’aquestes meses seran presentades en sessió plenària, en la que es presentarà la Segona Resolució General.

Els detalls sobre els objectius i las formes de participació es descriuen a continuació.


Antecedents:

El Tribunal Permanent dels Pobles Contra la Guerra Imperialista i l’OTAN (TPPCGIO) es va construir a Madrid el dia 8 de novembre de 2015, després de tres sessions de treball les quals van convocar a més de 80 assistents vinguts de tota la geografia espanyola i d’alguns estrangers.

Les Sessions Constitutives, que havien pres com a punt de partida les mobilitzacions de protesta contra les maniobres de l’OTAN que s’estaven executant en territori espanyol, van debatre sobre de quatre eixos temàtics: “La guerra i els mitjans”, “Guerres de baixa intensitat i cops d’estat”, “l’OTAN” i “Refugiats”.

Com a resultat dels treballs, el TPPCGIO va emetre una Resolució General i, a més, una per cada eix temàtic sobre el que s’havia treballat.

A la Resolució General es condemnava als principals agents de la intervenció imperialista i, en particular, a l’OTAN, els seus estats aliats i les seves màximes jerarquies, a més dels principals responsables de l’extensió de la guerra imperial per tot el planeta des dels àmbits polítics, econòmics i mediàtics i la impunitat en la qual es mouen. A més, es feia una crida “als moviments i a les organitzacions socials per a que recolzin aquestes condemnes i es mobilitzin a favor del compliment de les exigències exposades aquí”.

Per donar continuïtat al treball emprés, al gener d’aquest any es va decidir convocar unes Segones Sessions als mes de juny; i a tal finalitat, es van construir cinc Grups de Treball, centrats en els següents àmbits:

  • Guerra i mitjans de comunicació

  • Economia i guerra

  • La guerra i les lleis

  • Ingerències i impunitat

  • Víctimes i resistències

Aquests Grups de Treball han orientat la seva tasca a descriure com s’expressa l’agressió imperialista en cinc “escenaris de guerra”: quatre d’ells es centren en atres tantes regions “calents”, en tant que l’última es refereix a l’escenari de las víctimes i els refugiats, como una conseqüència planetària de la guerra i que no admet la seva fragmentació per regions.

Què pretenem:

L’actual panorama de conflicte bèl·lic s’estén sense cessar per molts diferents àmbits geogràfics com un instrument dels grans poders econòmics i financeres, immersos en una gran crisis sistèmica del capitalisme i que precisen d’acréixer la seva tassa de guany a través de l’acció imperial de control i despossessió.

Les potències imperialistes, agrupades al voltant de la seva aliança militar, l’OTAN, no estan disposats a negociar els seus interessos amb actors aliens i manifesten cada dia amb més violència la seva voluntat d’imposició de la seva pròpia concepció del món.

Sense el contrapès que representava l’antiga Unió Soviètica, aquesta fugida cap endavant es tradueix en fustigació, assetjament i assalts criminals sense mesura a tots els pobles que posseeixen un projecte de vida propi, utilitzant diferents mitjans de coacció, propis o dels seus aliats interposats.

Alhora, a les metròpolis, la crisi castiga amb especial virulència a la població immigrant que, si antigament va resultar un eficaç instrument com a mà d’obra per multiplicar els guanys de les seves empreses, ha estat avui abandonada a la seva sort en un ambient de marginació i xenofòbia creixents i resulta un extraordinari brou de cultiu per a la intoxicació sectària.

És en aquest context en el qual apareixen les manifestacions més extremes de resposta violenta, hàbilment manipulades pels patrocinadors de la guerra imperial per propagar la por i la submissió de les seves pròpies poblacions.

Sensació de por que es realimenta davant el fantasma de la immigració massiva d’aquells a qui no queda una altra sortida que fugir de la violència i la misèria generades per occident.

Por als qui contribueixen amb entusiasme, governs i creadors d’opinió, per a justificar la més servera retallada de drets i llibertats democràtiques que es coneix, en un estat d’excepció creixent que exhibeix ja característiques d’arbitrarietat pròpies del feixisme, mentre creixen sense parar els moviments de extrema dreta a tot Europa.

En aquestes circumstàncies, el TPPCGIO considera inajornable posar en evidència les connexions que hi ha entre la dinàmica de subsistència del propi sistema capitalista en la seva fugida cap endavant i les seves conseqüències més palpables en la percepció comú: el terrorisme, les migracions massives, la destrucció i el caos generalitzats.

Pretenem posar en evidència que tot això no apareix del no-res i com a conseqüència de la incapacitat dels pobles perifèrics per autogestionar-: és el resultat de la lògica d’un sistema autodestructiu i de l’acció premeditada des dels centres del poder imperial per al seu sosteniment, a els principals agents hem d’identificar, denunciar i condemnar com a responsables de tant crim i destrucció.

El mer coneixement dels fets quan es presenten com inconnexos no permet visualitzar l’autèntica dimensió de la guerra imperialista. Així doncs, pretenem contribuir a la formació de la consciència de les persones, aportant els elements que permetin superar la mera repetició de consignes o llocs comuns i col·laborant en l’elaboració d’un discurs alternatiu al del poder.

Convocatòria:

Convoquem a totes les organitzacions socials, col·lectius i persones que desitgen participar en l’elaboració d’un pronunciament contra la guerra imperialista i en pro d’una cultura antibel·licista des de diferents àmbits i punts de vista, perquè col·laborin en el desenvolupament del Tribunal Permanent dels Pobles contra la Guerra Imperialista i l’OTAN.

El Tribunal celebrarà les seves Segones Sessions a Madrid, els dies 18 i 19 de juny del 2016.

Bases de la convocatòria:

1.- Objectius

El Tribunal Permanent contra la Guerra imperialista i l’OTAN pretén ser un observatori de la guerra, de les seves causes, conseqüències i responsables. Així mateix, serà una via per a la creació d’un arxiu de la memòria i de la resistència dels pobles contra la barbàrie de la guerra.

Entenent que la guerra no és només la intervenció armada sinó la submissió per la força que té lloc a través de l’economia i la política, lesionant el dret a l’exercici de la sobirania dels pobles, el Tribunal pretén conformar i divulgar una condemna social i política de la situació creada per les intervencions imperials.

Els seus objectius concrets són:

Aglutinar en la major mesura possible a persones d’organitzacions socials, polítiques i sindicals, i a moviments socials, en la condemna de la guerra i els seus instruments.

Documentar i contribuir a la promoció d’accions legals que es puguin emprendre per acabar amb la impunitat dels responsables de la guerra.

Contribuir al desenvolupament d’una consciència social antibel·licista.

Mostrar que la guerra, com altres grans temes que determinen les nostres vides, queda fora del debat i la decisió dels pobles.

Alertar sobre la constant escalada bel·licista, l’augment de les guerres i les seves víctimes, de la crueltat i el sofriment de les persones més vulnerables.

Establir un discurs alternatiu a l’oficial sobre la autèntiques responsabilitats d’occident en el terrorisme fonamentalista gihadista i en la crisi dels refugiats.

Contribuir a la mobilització dels pobles contra les guerres imperialistes i les seves conseqüències.

2.- Als que convoquem:

A totes les persones, organitzacions socials i col·lectius que desitgen participar en l’elaboració d’un pronunciament contra la guerra i en pro d’una cultura antibel·licista des de diferents àmbits i punts de vista.

A tots aquells que vulguin ser testimonis i donar testimoni dels crims de la guerra.

3.- Inscripció i formes de participació:

El Tribunal està treballant ja segons els següents Escenaris polítics i socials de guerra:

Palestina / Orient Pròxim

Veneçuela / Amèrica llatina

Ucraïna / Europa de l’Est

Sàhara Occidental

Víctimes i refugiats

Aquesta mateixa distribució donarà origen a les Taules de Treball en què es realitzaran les sessions de juny.

Es convida a les persones interessades a incorporar-se al treball previ d’aquestes taules, les dinàmiques pròpies conduiran a les discussions de les sessions de juny.

Es podrà participar, tant en les sessions com en el treball previ, de forma presencial, per videoconferència o mitjançant comunicacions escrites o en àudio.

Les organitzacions i persones interessades s’han de posar en contacte amb la Secretaria Permanent del Tribunal a través del correu electrònic que s’indica, des d’on se’ls posarà en contacte amb la persona que coordina la Taula del seu interès: tribunalcontralaguerra@gmail.com

Si alguna persona té interès en aportar alguna informació rellevant sense necessitat de posar-se en contacte previ amb el tribunal o els coordinadors de Taula, al portal web disposa d’unes instruccions per facilitar-nos el treball:

https://forocontralaguerra.org/portal-del-tppcgio/segundas-sesiones/instrucciones-para-la-rendicion-de-la-documentacion/

El termini per a l’enviament de contribucions a les Taules finalitza el 5 de juny, per donar temps a l’organització de tots els materials amb anterioritat a la celebració de les sessions.

Les persones que aportin contribucions efectives als treballs formaran part del Consell Assessor del Tribunal i així seran reconeguts.

El Tribunal ha previst a més altres formes de col·laborar, amb la constitució d’un Grup de Suport, al qual es convida a unir-se a totes aquelles persones que, sense capacitat o voluntat d’aportar materials o d’assistir a les sessions, desitgen deixar constància de la seva consideració a la importància del mateix.

Tota la informació relativa a aquestes segones sessions i el seu treball previ es publicarà al Portal del Fòrum contra la Guerra imperialista i l’OTAN, Segones Sessions del TPPCGIO: https://forocontralaguerra.org/portal-del-tppcgio/segundas-sesiones /.

A la pàgina web del Tribunal hi ha un formulari d’inscripció pel qual s’insta a totes aquelles persones amb intenció d’assistir a les sessions que es registrin abans del 16 de juny: http://wp.me/P6uBDM-2I7.

4.- Desenvolupament de les sessions del Tribunal els dies 18 i 19 de juny.

Cada mesa tindrà una persona coordinadora, encarregada de distribuir la informació i establir contacte amb els membres del seu grup. Es nomenarà un Relator per Taula que haurà de resumir el que s’ha exposat i debatut en la seva mesa davant la sessió plenària.

El dissabte dia 18 al matí es duran a terme les sessions de les meses per separat, tenint en compte totes les aportacions rebudes amb anterioritat.

A primera hora de la tarda, els components de cada mesa debatran sobre el discutit durant el matí i prepararan l’informe sumari a ser presentat pel seu Relator al Plenari, amb les seves conclusions en forma de diagnòstic i una proposta de resolució particular.

A la segona meitat del vespre es celebrarà un Plenari per posada en comú de tot el elaborat per les Taules. Els relators de les Taules informaran dels seus resultats i es debatrà sobre els elements a incorporar a la Resolució Final.

Hi haurà un Comitè de Redacció de la Resolució que, a partir dels elements discutits en el primer Plenari, prepararà una proposta de resolució Final.

Al matí del diumenge 19 es celebrarà un altre Plenari en el qual el Comitè de Redacció presentarà la seva Proposta de Resolució objecte de discussió.

Seguirà un espai de participació de convidats en el qual es tractarà que les víctimes de la guerra imperialista prestin el seu testimoni.

Finalment, a última hora del matí del diumenge 19 es celebrarà el tercer Plenari, en què s’aprovarà la Resolució Final. Aquest últim document constituirà la Segona Declaració del Tribunal Permanent dels Pobles contra la Guerra Imperialista i l’OTAN.

Els detalls de lloc de celebració i horaris concrets seran degudament anunciats al Portal del tribunal.

Tota la documentació que contingui informació rellevant sobre la guerra, així com els documents aportats i generats durant la celebració de les sessions del tribunal, seran un fons documental disponible per al seu ús lliure al “blog” del Fòrum Contra la Guerra imperialista i l’OTAN ( https://forocontralaguerra.wordpress.com/).

A Madrid, a 7 maig 2016

El Grup Promotor del Tribunal

(pdf)

A %d blogueros les gusta esto: